JUDr. Jan Dusík, M.Sc., se narodil v roce 1975 a studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a následně na Oxfordské univerzitě (M.Sc. v oboru změny a řízení v životním prostředí). Svou profesní kariéru zahájil na Ministerstvu životního prostředí, kde působil v postupně rostoucích pozicích mezi lety 1998 a 2010. V letech 2003–2004 působil v právní jednotce Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. V letech 2006–2009 byl náměstkem ministra životního prostředí a v období listopad 2009 březen 2010 byl ministrem životního prostředí. Jeho hlavní specializací byly zahraniční vztahy a legislativně-právní záležitosti, v roce 2009 vedl agendu prvního českého předsednictví EU. V letech 2011–2019 působil v Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v Ženevě, nejprve jako ředitel Evropské kanceláře, později jako hlavní poradce pro strategické záležitosti Arktidy a Antarktidy. Mezi 2020 a 2022 působil v Arktickém programu Světového fondu pro ochranu přírody (WWF), naposledy jako jeho dočasný ředitel. Od 1. června 2022 vykonává na Ministerstvu životního prostředí funkci náměstka pro řízení sekce ochrany klimatu.